Informacija statytojui

Šiame skyriuje pateikiame informaciją apie projekto dalis, bei projektavimo eigą, derinimo procedūras tiems kurie nori savo sklype statyti individualų gyvenamąjį, sodo namą, ūkininko sodybos pastatus.

Projektavimo darbu pradžiai architektui pateikiamas sklypo nuosavybės teisę patvirtinantis pažymėjimas, sklypo ribų planas, galiojanti suderinta topografine sklypo nuotrauka. Jei ketinate įkurti ūkininko sodybą, reikės pateikti patvirtintą kaimo plėtros žemėtvarkos projektą.

Architektas pasirūpins dokumentų, reikalingų projektavimui gavimu: sąlygomis statinio architektūrai formuoti, bei techninėmis sąlygomis prisijungimui prie inžinerinių tinklų (vandentiekio, nuotekynės, elektros, vietinio vandens gręžinio, vietiniu nuotekų valymo įrenginių, įvažiavimo, dujotiekio). Bus atlikti sklypo grunto geologiniai tyrimai pamatų projektavimui.

Pagal Jūsų pageidavimus bus parengta pastato architektūrinė projekto dalis. Suprojektuotas pastatas bus pažymėtas sklypo plane kartu su sklypo plano sprendiniais: privažiavimu, takeliais, reljefo formavimu. Sklypo plane inžinerinių dalių projektuotojai nubraižys lauko inžinerinius tinklus ir suderins sprendinius su atitinkamomis žinybomis pagal išduotas prisijungimo technines sąlygas. Konstruktorius pagal grunto geologinių tyrimų ataskaitą parengs projektuojamam pastatui pamatų, mūro sienų, karkasinių sienų, perdangos, stogo, sąramų, kolonų ir kitų konstrukcijų brėžinius.

Kartu su parengtu projektu pateikiamas prašymas savivaldybėje išduoti statybą leidžiantį dokumentą. Derinimo metu visoms suinteresuotoms atsakingoms žinyboms pritarus projektui, savivaldybės įgaliotas atstovas išrašo statybą leidžiantį dokumentą.

Iki statybos darbų pradžios pasirašoma sutartis su techniniu prižiūrėtoju dėl statybos techninės priežiūros. Parenkamas rangovas, pradedami statybos darbai. Statybos metu architektas vykdo statinio projekto vykdymo priežiūrą tam, kad pastatas būtų statomas nenukrypstant nuo projekto. Architektas bendradarbiaudamas su užsakovu statybos metu parenka apdailos medžiagas pagal užsakovo pasirinktą medžiagų gamintoją, laikantis projekte numatytų sprendinių.

Pabaigus visus projekte numatytus darbus architektas kartu su užsakovu, bei techniniu prižiūrėtoju įvertina ar pastatas pastatytas laikantis projekto ir jei nėra nukrypimu, pasirašo statybos darbų pabaigimo deklaraciją. Pastatas priduodamas valstybinei statybos komisijai, ir kartu su atliktais pastato kadastriniais matavimais užregistruojamas nekilnojamojo turto registre.


Visos teisės saugomos. 2011©